Consiliere vocationala Constanta | Daniela Jiga


Consiliere vocationala Constanta | Daniela Jiga


Consiliere vocationala - un nou drum in cariera ta


De ce Consiliere Vocationala?

Consilierea vocațională este un proces de abordare globală a individului sub toate aspectele vieţii sale personale, profesionale şi sociale şi are drept conţinut acordarea de servicii de informare, consiliere şi orientare în scopul sprijinirii acestuia - în orice etapă a vieţii - pentru dezvoltarea carierei personale prin luarea unor decizii potrivite pentru sine în sfera educaţiei, muncii şi vieţii comunitare. În prezent, există trei direcții recunoscute în intervențiile de consiliere:

1. orientarea în carieră - se referă la informare, evaluare și educație pentru carieră;
2. consilierea în carieră - vizează dezvoltarea abilităților unei persoane pentru rezolvarea unei probleme specifice legate de carieră;
3. educația pentru carieră - reprezintă o intervenție educațională de dezvoltare a deprinderilor și a abilităților necesare tinerilor pentru dezvoltarea propriei cariere.

În activitatea de consiliere - ca mijloace ajutătoare în acest proces - identificăm utilizarea de teste, chestionare sau inventare.
Iată ce pot face inventarele şi testele psihologice în procesul de consiliere a carierei:

identifică ariile de interese / preferinţe din sfera ocupaţiilor;
• identifică aptitudinile, abilităţile, deprinderile, cât şi nivelurile de performanţă ale acestora, utile în diferite arii ocupaţionale;
• identifică aspecte ale personalităţii compatibile sau nu cu anumite domenii ocupaţionale;
• identifică - în cazul celor deja angajaţi - cauzele insatisfacţiei sau lipsa de progres profesional;
• identifică blocajele personale şi stereotipurile existente în luarea deciziilor din domeniul ocupaţional al clienţilor etc.

Modul în care se aleg testele şi inventarele potrivite pentru fiecare client şi categoriile de probleme pe care le are, felul în care se administrează aceste instrumente şi, mai ales, modalitatea în care se interpretează rezultatele, ține de consilierul vocațional.

Necesitatea unui proces de consiliere apare ca urmare a următorilor factori:
• creșterea complexității structurii ocupaționale și organizaționale a societății;
• schimbarea tehnologică rapidă care cere adaptabilitate, flexibilitate și receptivitate;
• căutarea ardentă a valorilor care să dea înțeles vieții;
• necesitatea instruirii specializate pentru a putea obține un loc de muncă mai bine cotat;
• deziluzia trăită de unii tineri cu dificultăți în ceea ce privește propria lor educație, dar și de adulții care trebuie să se adapteze la noile condiții impuse de schimbările societății.

Cui se adresează consilierea vocațională?

Persoanele care pot apela la ajutorul unui consilier vocațional, sunt:

copii, elevi, studenţi;
adulţi:
    •• angajaţi la firme publice sau private sau care au propria afacere;
    •• care vor să-şi schimbe locul de muncă;
    •• care vor să-şi schimbe profesia;
şomeri,etcPentru programari

Consilier vocational Daniela Jiga
Tel: 0728 320 624
Email: danajiga@yahoo.com;